Posted by : Phong Nt Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

MagniPic.exe  là một nhiễm trùng độc hại ( malware) đó là giống như PUP.Adware.Magnipic. có thể mất tài nguyên hệ thống và sau đó làm cho máy tính của bạn siêu chậm, thậm chí đóng băng và bị tro máy.. MagniPic.exe được sử dụng bởi tin tặc máy tính .. Nó thậm chí có thể làm cho tất cả mọi thứ không sử dụng được ở chế độ bình thường của máy tính của bạn.
ThisMagniPic.exe sẽ cố gắng gây rối lên toàn bộ hệ thống bằng cách thêm hoặc xóa các tập tin hệ thống đăng ký. Nếu bạn tìm thấy nó trên máy tính của bạn, bạn không nên để lại nó cho lâu dài

       
Cách để loại bỏ :
1. Sử dụng phần mềm diệt virut quét máy tính 
2.Vào control panel -- Remove program -- MagniPic.exe và remove bỏ phần mềm này
3 .Vào trình duyệt Internet ( FF ,Chrome ) remove bỏ các toolbar hoặc các ứng dụng  liên quan đến MagniPic
4.Xóa MagniPic registries:
Tìm đến :
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\control panel present
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\restrictions present
chỉnh    NoActiveDesktop = 1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
(Gõ Regedit ->HKEY_LOCAL_MACHINE( chính là HKLM ) )
Bạn có thể dùng Control +F để tìm các file trên .
( Nếu không tìm thấy các file thì bạn  có thể bỏ qua bước này )
5 Nếu sử dụng Backup bạn có thể Khôi phục hệ thống (tùy chọn Khắc phục sự cố) - Khôi phục hệ thống vào một ngày thời gian trước khi máy tính bị nhiễm  hơacj có thể sử dụngc ác phần mềm sửa lỗi hệ thống cho HĐH (như  fixauto cho xp ......)

Nguồn : zimbio


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Followers

g

- Copyright © Film and music for life -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -