Posted by : Phong Nt Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

 1. Loại bỏ Navi Bar
Blogger đã có một ToolBar  mục xuất hiện mặc định ở trên cùng của mỗi blog Blogger-powered. Thanh điều hướng này có thể rất hữu ích khi bạn đang viết blog, nhưng đôi khi, nó có thể gây khó chịu và cảm nhận không chuyên nghiệp cho người xem. Blogger thanh điều hướng thường ẩn trong hầu hết các mẫu có sẵn . Nhưng ở mẫu bình thường thì vẫn còn .
Cách loại bỏ ::
Đăng nhập Blogger -> Layout ( Bố cục )
Tìm đến dòng Thanh điều hướng ( Navbar ) tưởng ở góc bên phải trên cùng .
Chọn Edit ( chỉnh  sửa )
Khi pop -out hiện ra kéo đến dòng cuối cùng . Chọn Off và Save . Chon lưu chỉnh sửa
2.Xóa bỏ dòng "Powered By Blogger" cho Blog
Vàò Mẫu --> chỉnh sủa HTML và tìm đến dòng:( dung Control +F để tìm nha )
<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>
 
 
Sửa true thành false
Chọn Layout ( Bố cục).
Nhìn vào phần cuối trang  tìm đến "Thuộc tính" click  vào chỉnh sửa ,pop out window hiện ra  lúc này sẽ có  dòng Xóa bỏ .
Chọn xóa bỏ và Lưu.


Lưu ý :- mẫu temple mới sẽ không hiện đầy đủ code bạn có thể copy toàn bộ code vào note pad rồi control +F gõ từ cần tìm kiếm , sẽ hiện ra vị trí dòng ở góc bên phải cuối trang )

 


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Followers

g

- Copyright © Film and music for life -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -