Posted by : Phong Nt Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/


Tìm đến đường link:https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/ trên đăng kí điền link ( thường là link fanpage) đầy đủ các thông tin . Chọn Get code
Đã có mã HTML giờ chỉ cần add vào blog
Đăng nhập blogger . Chọn Bố cục ( Lay out ) --> Thêm tiện ích --> HTML /Java script
Dán đoạn code vừa lấy được vào  
Lưu .
Done !!

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Followers

g

- Copyright © Film and music for life -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -