Posted by : Phong Nt Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Thông thường  trên máy tính chúng ta thường làm nhiêu công việc 1 lúc , tốn nhiều bộ nhớ và không gian đĩa . Có nhiều phần mềm giúp sắp xếp để hiệu quả hơn khi làm việc , trong đó có PC Accelerate .
Đa số các chương trinhftawng tốc máy tính đều thay đổi thiết lập cấu hình hệ thống chương trình , điều này không tốt cho hệ thống và cấu hình chương trình khác .


 Ngược lại PC Accelerate tăng tốc máy tính 1 cách an toàn hơn , không thay đổi ấu hình mà chỉ đặt lại thứ tự ưu tiên trong chương trình vì vậy nó ddamrbaor các chương trình khác cũng không bị ảnh hưởng . Chương trình còn có chức năng khác là giải phóng bộ nhớ Ram ......................
Link : Down load

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Followers

g

- Copyright © Film and music for life -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -